Ongorora  kana    Mutauro:

Tsanangudzo yezita

Tsanangudzo yezita: zita iri mune mamwe mimwe mitauro, kupereta nemataurirwo emitauro, mazita evanhukadzi uye varume. Ziva tsanangudzo yezita rekutanga, paIndaneti.

kana
Zita rako:
Tora tsanangudzo yezita