Ongorora  kana    Mutauro:

Rina zvinoreva zita

Zvinoreva zita rokutanga Rina. Zita rokutanga Rina rinorevei? Zita rechokwadi rezita rekutanga Rina vakasununguka.

Shoko rokuti Rina rinorevei?

Rina zvinoreva zita rakanaka: Kusika, Mazuva ano, Nhanho, Unyanzvi, Kunetseka

Zvinoreva zvakanakisisa zve Rina, chati

         

Zvinoreva zita rokutanga Rina

Rina zvose zvinoreva: Kusika, Mazuva ano, Nhanho, Unyanzvi, Kunetseka, Ushamwari, Kunyatsoteerera, Kusanetsa, Kupa, Chakanyanya, Kushingaira, Anofara

Rina zvose zvinoreva mazita, grafu

         

Rina zvinoreva zita

Tafura yezvinhu zvinoreva zita rekutanga Rina.

Unhu Nhamba %
Kusika
 
88%
Mazuva ano
 
84%
Nhanho
 
84%
Unyanzvi
 
78%
Kunetseka
 
73%
Ushamwari
 
61%
Kunyatsoteerera
 
57%
Kusanetsa
 
54%
Kupa
 
47%
Chakanyanya
 
44%
Kushingaira
 
30%
Anofara
 
29%

Ichi ndicho chigumbuso chekusaziva chinonzi Rina kune vanhu. Mune mamwe mazwi, izvi ndizvo izvo vanhu vanoona vasingazivi kana vanonzwa shoko iri. Nokuda kwezvakaratidzwa, maitiro ekusaziva kushoko kwezwi ane simba. Uku ndiko kunzwisisa kwevasingazivi vanhu vazhinji pavanonzwa shoko iri. Rangarira mupfungwa dzako kuti kunyanya kuratidza humwe hunoita - unhu hwekunzwa uye husingazivi kwezwi hunowedzera.

Chii chinonzi Rina chinoreva

Nzira dzakanakisisa dzezita Rina. Ipa mufananidzo uyu kune shamwari.

Ongorora zita rako nezita rako. It's Free!

kana
Zita rako:
Your name name:
Tsvaga kuongororwa

Zvimwe nezita rekutanga Rina

Rina zvinoreva zita

Chii chinonzi Rina chinorevei? Zita rezita Rina.

 

Rina kubva kune zita rekutanga

Zita rokuti Rina rakabva kupi? Kubva kwezita rokutanga Rina.

 

Rina tsanangudzo yezita rekutanga

Iri zita rekutanga mune mamwe mimwe mitauro, kupereta nemataurirwo emutauro, mazita evanhukadzi nevakadzi vari zita rekutanga Rina.

 

Rina kuwirirana nemazita

Rina kuenderana kwekuedzwa nemazita.

 

Rina kuenderana nemamwe mazita

Rina kuenderana kwekuedzwa nemamwe mazita.

 

Tsamba yemazita ane zita Rina

Tsamba yemazita ane zita Rina